Categories
Asiakaskokemukset

Hyvä teoria toimii käytännössä

Sitran tutkimuksen mukaan “yli puolet suomalaisista uskoo tieteen ja asiantuntijuuden merkityksen kasvavan koronakriisin jälkeen”1. Koetellulle teorialle on käyttöä myös arkisessa työelämän kehittämisessä.

Jyränkölän toimitusjohtaja Kari Hahl

Tutustuin Petriin ja hänen valmennustensa taustalla olevaan teoriaan työnohjauksen kautta. Vakuutuin teoriasta ja sen vaikutuksista niin, että halusin kokeilla sitä myös työyhteisöni esimiehillä. Jo muutamalla esimiesten valmennuskerralla on ollut merkittävä vaikutus työyhteisössämme. Myös palaute esimiehiltä on ollut erittäin positiivista: osallistujat ovat kertoneet Petrin valmennuksen olevan sellaista, jota esimieskentällä on kovasti kaivattu. Osallistujat ovat kokeneet olevansa juuri oikean asian äärellä ja ytimessä.

Petrin valmennus sanoittaa teorian helposti ymmärrettäväksi konkretiaksi. Koska ymmärrys teoriasta ja sen vaikutuksista käyttäytymiseemme tapahtuu hyvin henkilökohtaisella tasolla, voi tuloksia syntyä nopeallakin aikavälillä. Jo se, että tiedostaa, kuinka tunnereaktiot vaikuttavat toimintaamme, auttaa luomaan muutosta omaan käyttäytymiseen johtamistilanteissa.

“Mikään ei ole niin käytännöllistä kuin hyvä teoria”

Kurt Lewin

Tavoitteemme valmennuksen suhteen on ollut lisätä esimiesten rohkeutta päätöksenteossa. Usein johtamistilanteisiin liittyvät tunnereaktiot luovat ongelman, jossa esimies ei uskalla tai kehtaa puuttua työyhteisön asioihin. Petrin valmennus auttaa tuomaan johtamiseen lisää rohkeutta, mutta myös rentoutta. Konkreettisesti näkyviä muutoksia työyhteisössämme ovat olleet mm. tehokkaampi kommunikointi, avoimempi ilmapiiri sekä asioiden hoituminen aiempaa jouhevammin. Petrin valmennuksilla on ollut suuri vaikutus työyhteisömme toimintaan.

Omassa työssäni olen kokenut arvokkaana sen, että pystyn nyt paremmin tiedostamaan omaa toimintaani eri tilanteissa: primitiivisiä reaktioita ei ole pakko seurata, vaan voi luottaa prosessiin ja valita, kuinka päättää reagoida. Vaatii harjoittelua oppia hallitsemaan ääreistunteita ja löytämään itselle sopivat keinot rauhoittaa mieli, mutta onnistuminen palkitsee kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kohoamisena. Säännöllinen tuki ja sparraus on tässä avainasemassa.

Kari Hahl, toimitusjohtaja, Jyränkölän Setlementti Oy

Tutustu esihenkilön stressin vähentämisen oppaaseen, jossa Karin kehumaa teoriaa on sovellettu ylivastuullisuudesta vapautumiseen.

Lähde:
1) Sitran uutiset 8.7.2020