Categories
Ajatukset

Miksi esimiehet välttelevät puuttumista työn häiriöihin?

Työpaikkakiusaamista on Suomessa keskimääräistä enemmän kuin muualla Euroopassa (1). Vastuuton työkäyttäytyminen on kiusaamistakin yleisempää (2).

Laki antaa esimiehelle työnantajan edustajana valtuudet puuttua työn häiriöihin (3). Kolmessa neljästä organisaatiosta löytyy myös puuttumisen mallin, jonka käyttöön esimiehiä on koulutettu (4). Esimiehet kuitenkin välttelevät puuttumista. Puuttumattomuus on erityisesti julkisen sektorin ongelma (5). Kiire on esimiesten tekosyy puuttumattomuudelle (6). Todellinen syy on arkuus eli pelon tunne (2).

Onnistuakseen työssään esimiehen tulee tietää, osata, kyetä ja haluta johtaa. Tieto ja osaaminen on tehtäväkohtaista. Toimitusjohtaja tietää ja osaa eri asioita kuin tiiminvetäjä. Kyky ja halu ovat puolestaan yhteistä kaikille johtamistehtäville. Ilman halua johtaa on vaikea onnistua esimiehenä.

Ratkaisu esimiehen pelkoon löytyy usein eriytymisen kyvyn vahvistamisesta. Näkemykseni perustuu asiakkaiden kokemusten lisäksi koeteltuun teoriaan ja tutkimuskirjallisuuteen.

Sovi kanssani 15 minuutin puhelinpalaveri, niin kerron lisää.
Petri Ruotsalainen, puh. 040 528 3087


Lähteet:

  1. Sutela, H. & Lehto, A-M, 2014. Työolojen muutokset 1977−2013. Tilastokeskus.
  2. Vartia, M. Olin, N. Kalavainen, S. Joki, M. & Pahkin, K. 2016. Katkaise kiusaamisen kierre – Epäasiallisen kohtelun nollatoleranssin vahvistaminen työpaikalla. Työterveyslaitos.
  3. Työturvallisuuslaki 28§
  4. ESENER2. 2016. Second European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks. Overview: Managing Safety and Health at Work. Luxembourg: Publication Office of the European Union.
  5. Työolobarometri 2017. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 32/2018.
  6. Pahkin, K. 2016. Kiire – hyvä tekosyy puuttumattomuudelle? https://www.ttl.fi/blogi/kiire-hyva-tekosyy-puuttumattomuudelle/.