Tietosuojaseloste

Päivitetty 1.3.2023

Rekisterin nimi

PR Nonlinear Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

PR Nonlinear Oy
Kuhankoskentie 20
41340 Laukaa

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Petri Ruotsalainen
Kuhankoskentie 20
41340 Laukaa
petri.ruotsalainen@nonlinear.fi

Henkilötietojen keräämisen peruste

Henkilötietojen kerääminen ja käsittely perustuvat rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voi olla seuraavia rekisteröidyn henkilötietoja: nimi, sähköposti, puhelinnumero, tehtävänimike ja organisaatio ja muistiinpanot asiakastapaamisista.

Tietolähteet

Rekisterin tiedot perustuvat rekisteröidyn itsestään antamiin tietoihin.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoaineisto ja sen käsittely on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla sekä palomuurien ja muiden tietoteknisten turvatoimien avulla.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietojen käsittelijöitä voivat olla PR Nonlinear Oy:n lisäksi seuraavat yritykset:

  • ZOHO Corporation: https://www.zoho.com/gdpr.html
  • Suomen Talousverkko Oy (laskutus, palkanmaksu): https://www.talousverkko.fi/rekisteriseloste/
  • Microsoft Corporation: https://privacy.microsoft.com/fi-fi
  • Euronic Oy: https://www.domainkeskus.com/images/DPA-liite.pdf

Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää häntä koskevien tietojen oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tietojen käsittelyä.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen.

Markkinointiluvan peruminen

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa markkinointilupa ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.