Tietosuojaseloste

Päivitetty 6.6.2018

 

Rekisterin nimi

PR Nonlinear Oy:n uutiskirjeen tilaajat -rekisteri

Rekisterinpitäjä

PR Nonlinear Oy
Kuhankoskentie 20
41340 Laukaa

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Petri Ruotsalainen
Kuhankoskentie 20
41340 Laukaa

Henkilötietojen keräämisen peruste

Henkilötietojen kerääminen ja käsittely perustuvat rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen hoito ja palvelujen markkinointi asiakkaille.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voi olla seuraavia rekisteröidyn tietoja: nimi, sähköposti, puhelinnumero, tehtävänimike ja organisaatio sekä verkkosivuston keräämät käyttäjätiedot (käytettävän selaimen ja käyttöjärjestelmän tiedot, vierailuiden ajankohta ja määrä, sekä vieraillut sivut).

Tietolähteet

Rekisterin tiedot perustuvat rekisteröidyn itsestään antamiin tietoihin.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoaineisto ja sen käsittely on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietojen käsittelijöitä on PR Nonlinear Oy:n lisäksi Creamailer Oy. Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää häntä koskevien tietojen oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tietojen käsittelyä.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen.

Markkinointiluvan peruminen

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa markkinointilupa ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.