Henkilöstöjohtaja, etsitkö ratkaisuja ihmisten johtamiseen

Miltä tuntuisi, jos organisaatiosi esihenkilöt johtaisivat lämpimästi, mutta jämäkästi?

Vaivaako esihenkilöitäsi työuupumus? Onko heidän vaikea puuttua kiusaamiseen tai vastuuttomaan käyttäytymiseen? Leimaako heidän muutosjohtamistaan arkuus tai vihaisuus?

Yritykseni tunnuslauseen “Johda rennosti ja rohkeasti” olen muotoillut asiakaspalautteiden perusteella. Olen saanut kestäviä tuloksia aikaan johdettavien ja esihenkilön keskinäisten ristiriitojen ratkaisemisessa. Työotteeni tukee psykologisen turvallisuuden vahvistumista ja monimuotoisuuden hyödyntämistä työyhteisössä.

Alla Jyväskylän kaupungin viestintäjohtaja Emmi Palokangas ja Joensun kaupungin hyvinvointijohtaja Riitta Huurinainen kertovat kokemuksensa palvelustani.

Petri Ruotsalainen
Johdon työnohjaaja ja coach

Sparrausta kriisin keskellä

“Pitkään jatkunut koronapandemia näkyi yksikössämme lisääntyneenä viestinnän ennakoimattomuutena ja epävarmuutena, sillä rajoitukset ja tilanteet muuttuivat jatkuvasti. Olin tullut esimieheksi yksikköön kesken pandemian, ja muutoksia arjessa aiheutui myös viestinnän painopisteiden päivittämisestä sekä yksikön toiminnan uudelleenorganisoinnista. Muutosten eteenpäin vieminen epävarmuuden keskellä alkoi lopulta heijastella yksikön tekemiseen.

Henkilöstöpäällikkömme tunsi Petrin lähestymistavan ja teorian. Hän koki, että niistä voisi olla apua myös meidän yksikkömme haasteisiin. Aloitimme Petrin kanssa yhteistyön tiimitapaamisella, jossa keskustelimme epävarmuudesta ja siitä, millaisia tuntemuksia muutos meissä aiheuttaa. Koimme jo tämän ensimmäisen tapaamiskerran oivalluttavana, sillä se sai meidät ymmärtämään, miksi muutos muun härdellin keskellä tuntui niin hankalalta.

Yhteisen tapaamisen jälkeen tiimin jäsenillä oli mahdollista osallistua Petrin yksilösparraukseen, josta moni heistä on saanut hyviä työkaluja arkeen mm. oman työn suunnitelmallisuuden vahvistamiseen. Viestinnälle tulee paljon työpyyntöjä eri tahoilta, ja Petrin sparrauksen avulla tiimi on saanut lisää varmuutta sanoa ei. Näin jokainen voi paremmin keskittyä omiin työtehtäviinsä sekä tuottaa sitä kautta parempaa laatua. Olin positiivisesti yllättynyt, kuinka nopeasti valmennuksesta käynnistynyt prosessi saatiin vietyä käytäntöön, jossa se alkoi pian tuottaa myös konkreettisia tuloksia.

Oman yksilövalmennukseni koin hyödyllisenä ja oivalluttavana. Olimme heti alusta saakka Petrin kanssa samalla aaltopituudella: hän ei tulisi tarjoamaan minulle valmiita vastauksia, vaan auttaisi minua oivaltamaan asioita itse. Oli vapauttavaa katsoa omaa toimintaa ikään kuin ulkopuolelta sekä reflektoida, kuinka oma käytös ja reaktiot johtamistilanteissa kytkeytyvät Petrin käyttämän teorian kautta universaaliin ilmiöön. Valmennus on kehittänyt muutoksen läpiviennin taitojani sekä auttanut oivaltamaan, kuinka voin viedä henkilökohtaista johtajuuttani toivomaani suuntaan. Sain valmennuksesta myös lisää varmuutta johtaa rauhallisesti ja johdonmukaisesti kriisitilanteen keskellä. Kaikki tämä on helpottanut omaa työkuormaani ja työn kuormittavuutta.

Petri on rauhallinen ja analyyttinen valmentaja, joka antaa tilaa puheelle ja ajatuksille. Hän kuuntelee, on läsnä, havainnoi ja nappaa taitavasti kiinni olennaisen. Hänellä on hieno taito luoda vuorovaikutusta valmennuksessa käytetyn teoreettisen viitekehyksen sekä käytännön arjen välille. Teoria ei kulje mukana kaukaisena kehyksenä, vaan havainnollistavat ja samaistuttavat esimerkit auttavat kytkemään sen hyvin konkreettisesti ja ymmärrettävästi arjen työhön.”

Emmi Palokangas, viestintäjohtaja, Jyväskylän kaupunki

Uusia näkökulmia oivalluttamalla ilman julistamista ja temppuja

”Konsultin käyttäminen apuna työyhteisön ongelmien ratkaisemisessa on hieman kuin pimeässä hapuilua, etenkin, jos kyseessä on täysin tuntematon konsultti. Ei voi olla varma, että löytyykö tie perille vai mennäänkö vielä enemmän harhaan.

Petri (tai PR Nonlinear Oy) ei ollut minulle ennestään tuttu, mutta jo ensimmäisellä tapaamisella hän avasi uusia näkökulmia entisiin pulmiin. Hänen lähestymistapansa ongelmanratkaisuun on ns. perinteisistä konsulteista poikkeava. Petri ei julista eikä opeta temppuja. Petrillä teoria ja käytäntö ovat hyvin vahvasti läsnä koko ajan eli hän antaa perustelut ja taustan sille, miksi ihmiset käyttäytyvät tietyllä tavalla tietyissä tilanteissa.

Sana ”oivalluttaa” kuvastaa mielestäni parhaiten Petrin työskentelyä. Hän ei anna valmiita ratkaisuja, vaan taustaa ja näkökulmia ja tällä tavoin auttaa huomaamaan, mihin omassa toiminnassa olisi hyvä keskittyä, jos haluaa myönteistä muutosta aikaiseksi sekä itsessä, mutta myös omassa työyhteisössä. Petrin pystyy myös luomaan vapautuneen ja luottamusta herättävän, mutta samalla intensiivisesti ongelmanratkaisuun keskittyvän työskentelyilmapiirin.

Olen saanut yksilöohjauksissa hyvät eväät oman johtamiseni vahvistamiseen. Petri onkin konsultti, jota voin koko sydämestäni lämpimästi suositella.”

Riitta Huurinainen, Hyvinvointijohtaja, Joensuun kaupunki

Mitä haluat kehittää tai ratkaista?

Haluatko palvelun verkkokoulutuksena vai kasvokkain tai näiden yhdistelmänä?

Uutiskirjeessä on ajatuksia johtajan ammatillisen toimijuuden vahvistamisesta sekä vuorovaikutuksesta yleensä.

Stressin vähentämisen opas

Opas on tarkoitettu esihenkilöille, erityisesti ylivastuullisesti käyttäytyville esihenkilöille, sekä johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittäjille. Tavoitteeni on antaa konkreettisia välineitä esihenkilön stressitason ja työmäärän hallintaan. Yksi keino hallita omaa stressiä on tunnistaa ja vähentää omaa ylivastuullisuuttaan.

Klikkaa oppaan kuvaa, niin pääset lukemaan sitä.

Petri Ruotsalainen

Autan asiakastani ajattelemaan uudella tavalla.

Annan asiakkaalleni ajattelun työkaluja sen sijaan, että kertoisin hänelle, miten hänen tulee työtään tehdä. Koetellut periaatteet, toimivat mallit ja konkreettiset käytännön esimerkit ovat välineitä, joiden avulla esihenkilö tai asiantuntija voi ajatella omaa työtään uudella tavalla.

Viitekehykseni löytyy Active Inference teoriasta (Karl Friston) ja konstruktiivisesta tunneteoriasta (Lisa Feldman Barrett) sekä Bowen Family Systems teoriasta (Murray Bowen). Nostan rationaalisuuden rinnalle kehollisuuden, tunteen ja systeemisyyden.

Teen Jyväskylän yliopistossa kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa väitöstyötä, jossa tutkin ammatillista toimijuutta. Lisäksi minulla on meneillään yhteistyöhanke Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan kanssa systeemisen käyttäytymisen dynaamisesta mallintamisesta.

Autan johtoa ja henkilöstöä voimaan paremmin ja keskittymään perustehtäväänsä. Katso video ja saat käsityksen palveluistani. Perustiedot minusta löytyvät TÄSTÄ.

Seuraa kirjoitteluani LinkedInissä!

Annan palvelulleni Rahat takaisin -takuun. 

En veloita viimeisintä sparrauskertaa, jos olet tyytymätön ja päätät keskeyttää toimeksiannon.

Palvelut ja hinnat