Categories
Asiakaskokemukset

Uutta näkökulmaa haastaviin johtamistilanteisiin

Olin kuuntelemassa erästä Petrin koulutustilaisuutta toisessa organisaatiossa, kun oivalsin, että oma työyhteisömme kaipaa juuri sitä, mistä Petri puhuu. Haastavat tilanteet johtamistyössä kaipasivat uutta näkökulmaa, jonka uskoin löytyvän Petrin käyttämän teorian kautta.

Petrin oli tarkoitus toteuttaa meille valmennus kasvotusten, mutta korona toi kokonaisuuteen uuden käänteen. Petri pitikin meille lopulta etävalmennuksen, minkä lisäksi hän auttoi suunnittelemaan esimiehille työpajat, jotka toteutimme oman tiimimme kesken. Petrille oli tärkeää testata etävalmennuksen tekniikka kanssamme etukäteen, sillä hän halusi varmistaa, etteivät tekniikkaan liittyvät mahdolliset häiriöt vie huomiota pois valmennuksen aiheesta. Petri opetteli myös käyttämään käyttämäämme sähköistä työkaluamme (Mentimeter), ja hyödynsi sitä valmennuksessa esimiesten osallistamisessa.

Henkilöstöjohtaja Jenni Harjulan mukaan valmennukseen osallistuneet esimiehet ovat kehuneet sekä sisältöä että teknistä toteutusta.

Valmennukseen osallistuneet esimiehet ovat kehuneet sekä sisältöä että teknistä toteutusta. Esimiehet ovat kertoneet oivaltaneensa uudella tavalla esimerkiksi sen, että sparrausapua ja vertaistukea voi löytää oman organisaation sisältä. Oivallus siitä, että esimies voi esimies voi eriytyä emotionaalisesti ryhmästä on puolestaan tuonut uutta jämäkkyyttä puuttua työn häiriöihin. Itse koin, että valmennus antoi minulle eväitä ymmärtää, kohdata ja sparrata muita paremmin henkilöstötyössä.

Tilaajan näkökulmasta yhteistyö Petrin kanssa on systemaattista ja hyvin suunniteltua. Petri on selkeä, sopivasti asiakkaan tarpeisiin mukautuva ja sanansa pitävä. Hän on jämpti ja konkreettinen, ja hänestä välittyy varmuus siitä mistä hän puhuu. Olen itse tavannut Petrin kasvotusten, ja mielestäni oli hienoa, että hänen persoonansa välittyi samanlaisena myös etätoteutuksen kautta. Tekninen toteutus ja valmennuksen teema olivat kaiken kaikkiaan erinomaiset – suosittelen!

Jenni Harjula, henkilöstöjohtaja ja työsuojelupäällikkö, Pirkkalan kunta

Tutustu palveluihin ja hintoihin.