Asiakaskokemukset

LAUKAAN KUNTA: Petrin työkirja auttoi ymmärtämään ylivastuullisuutta

Erkki Jäppinen, Henkilöstöjohtaja

Laukaa on maaseutumainen ja elinvoimainen n. 19 000 asukkaan kasvukunta Jyväskylän seudulla. Laukaassa on monipuoliset asumismahdollisuudet, toimivat palvelut, korkeaa osaamista ja monipuolista yrittäjyyttä. Laukaa tarjoaa vastuullisia ja monipuolisia työtehtäviä sekä kokeneen ja hyvän työyhteisön tuen. Tavoitteena on jatkuvasti kehittää toimintaa ja henkilöstöä.

Petri oli pitänyt kuntamme esimiehille aiemmin tietoiskutyyppisiä valmennuksia esimiehisyyden vahvistamisesta. Valmennuksen jälkeen hän otti yhteyttä uudesta konseptista, johon sisältyi digitaalinen työkirja. Mietin hetken, olisiko työkirja liian raskas kiireisten esimiesten tehtäväksi. Huoleni osoittautui kuitenkin turhaksi, sillä Petrin työkirja oli teknisesti helppo käyttää ja ytimekkäästi jaoteltu. Työkirjan pystyi käymään läpi myös kuunnellen, mikä helpotti asioiden sisäistämistä. Valmennukseen osallistui 26 esimiestä kunnan eri palvelualoilta työnjohtajista ylimpään johtoon asti.

Vaikeat johtamistilanteet eivät enää stressaa etukäteen.

Yksi tärkeimpiä oivalluksia meille esimiehille on ollut erillistymisen käsitteen ymmärtäminen. Vaikeat johtamistilanteet eivät enää stressaa etukäteen. Itse tilanteessakin pystyy toimimaan ammattimaisesti, kun ymmärtää, että asiat ovat asioita, eikä ikäville tuntemuksille anna tilaa. Nykyään emme lamaannu, vaan osaamme rauhoittaa itsemme ja tarttua rohkeasti tilanteeseen kuin tilanteeseen. Esimiehet ovat ymmärtäneet sen, kuinka tärkeää ahdistumaton läsnäolo on vaikeassa tilanteessa.  Samoin sen, että esimies voi sortua  ylivastuullisuuteen. On vapauttavaa, kun tietää, että pystyy ottamaan tilanteen haltuun vaikeallakin johtamishetkellä.

Esimiesten oivalluksilla on vaikutusta koko työyhteisöön: kun esimies jaksaa työssään paremmin, säteilee hän levollista ja varmaa oloa myös henkilöstöön. Petrin valmennus on ainutlaatuinen, sillä  tästä näkökulmasta  esimiehisyyttä  käsitteleviä valmennuksia on hyvin vähän. Petrin kanssa sukelletaan suoraan oman johtajuuden ytimeen ja vahvistetaan omia voimavaroja.

Osallistujan kokemus: Maarit Jokela, päiväkodin johtaja

Tunnistin omassa esimiestyössäni työkirjassa kuvattua ylivastuullisuutta: sorruin tekemään asioita johdettavien puolesta, minkä seurauksena väsyin töissä kohtuuttomasti. Tajusin, ettei väsyneestä johtajasta ole iloa johdettaville eikä asiakkaille. Oivalsin, että johtamalla ylivastuullisesti ja hoitamalla asioita johdettavien puolesta itse asiassa passivoin heitä työssään, kuormittaen samalla itseäni liikaa.

Työkirja auttoi arvioimaan omaa esimiestyötäni monipuolisesti: sain uusia oivalluksia sekä vastauksia omiin aikaisempiin pohdintoihini. Työkirjassa esitetyt periaatteet loivat uskoa siihen, että voin, osaan ja haluan olla hyvä esimies. Sain virtaa, ja rohkaistuin kokeilemaan uusia asioita. Merkittävintä oli se, että löysin keinot irtautua ylivastuullisesta käyttäytymisestä.

Työkirja auttoi arvioimaan omaa esimiestyötäni monipuolisesti

Nykyään olen vähemmän ankara itselleni, otan työni rennommin ja jaksan työssä paremmin. Uskallan olla oma itseni ja seisoa pelotta sanojeni takana tilanteesta riippumatta. Olen vähentänyt johdettavien puolesta tekemistä ja siirtänyt vastuuta työtehtävistä heille takaisin. Vaikka esimiehenä kehittyminen toki jatkuu, on mieleni rauhallinen, kun tiedän, että olen pystynyt muuttamaan käyttäytymistäni, ja että etenen tässä kehityksessä itselleni sopivin askelin.

Lue lisää työkirjasta!