Categories
Ajatukset

Esimiehen ahdistumaton läsnäolo ja henkilöstötuottavuus

Onnistuakseen työssään esimiehen tulee 1) tietää, 2) osata, 3) kyetä ja 4) haluta johtaa. Kaikkia näitä tarvitaan tasapainoisessa suhteessa keskenään. On selvää, jos esimies tietää, osaa ja kykenee, mutta ei halua johtaa, niin tulokset jäävät heikoksi. Toisaalta pelkkä halu ei riitä. Jossain vaiheessa on hankittava myös riittävästi tietoa ja osaamista. Erityisen laiminlyöty osa-alue esimiesten valmiuksien […]