Categories
Ajatukset

Ylivastuullisuus vie voimat

Ylivastuullisuus tarkoittaa nimensä mukaisesti sellaista vastuun kantamista, joka ylittää sovitun vastuun määrän. Esimiehet ovat riskiryhmässä sortua ylivastuullisuuteen, sillä he ovat vastuussa kaikesta. Ylivastuullisuuden seurauksena on turhaa stressiä ja väsymistä sekä huonosti hoidettu työ. Kumpikin heikentää henkilöstön tuottavuutta.

Ihminen on alun perin laiska tropiikin eläin. Meille sopii hyvin se, että selviämme asioista helpolla ja pienin riskein. Työpaikalla tämä voi tarkoittaa tilannetta, jossa johdettava jättää töitään tekemättä, jolloin vastuu asian hoitamisesta jää esimiehelle.

Erityisesti väärällä tavalla tunnollinen esimies sortuu tekemään johdettaville kuuluvia tehtäviä. Mukana voi olla ripaus liiallista tarvetta tulla hyväksytyksi tai arkuutta ja kyvyttömyyttä olla riittävän jämäkkä. Tällöin esimies ei osaa vaatia johdettavaa tekemään tälle kuuluvia töitä.

Esimiehen virhetulkinnat

Ylivastuullisella esimiehellä on virheellinen tulkinta vastuustaan. Hän ajattelee, että koska esimies on vastuussa kaikesta, tulee hänen tehdä johdettavilta jääneet tehtävät itse. Oikea tulkinta olisi se, että johdettava on vastuussa omasta työstään, esimiehen ollessa vastuussa johtamisesta. Tämä johtamisvastuu tarkoittaa myös heikkoon johdettavan työsuoritukseen puuttumista.

Toinen virhetulkinta liittyy työyhteisön toimivuuteen. On virheellistä ajatella, että asiat menevät hyvin, kun kaikki tulee hoidettua, mutta esimies tekee osan töistä johdettavien puolesta. Pitkällä aikavälillä työyhteisön toimivuus kärsii esimiehen ylivastuullisuudesta, vaikka lyhyellä tähtäimellä tuloksissa ei ole moittimista.

Pitkällä aikavälillä työyhteisön toimivuus kärsii esimiehen ylivastuullisuudesta.

Näiden virhetulkintojen taustalla on usein juuri se laiska tropiikin eläin: esimies ajattelee vaistomaisesti välttyvänsä ristiriidoilta ja siihen liittyviltä ikäviltä tunteilta sekä näiden aikaa ja energiaa vievältä käsittelyltä, kun hän ei ala vaatia johdettavaa tekemään töitään. On turvallisempaa ja seesteisempää hoitaa asia itse. Lisäksi esimies ajattelee säästävänsä aikaa, kun hän hoitaa nopeasti muutaman rutiinin johdettavan puolesta, sen sijaan, että alkaisi käyttää aikaa perehdyttämiseen.

Ylivastuullisuuden seurauksena tuottavuus laskee

Ajan myötä esimies väsyy , jos hän alkaa tehdä johdettavien töitä omiensa lisäksi. Kummassakin tapauksessa esimiehen tuottavuus laskee. Väsyneenä ei pysty parhaimpaansa. Ei myöskään silloin, jos aikaa omaan työhön ei ole riittävästi. Ylivastuullinen esimies alisuoriutuu työssään.

Ylivastuullinen esimies alisuoriutuu työssään.

Samoin käy ylivastuullisen esimiehen johdettaville. He eivät anna koko työpanostaan, koska esimies tekee osan heidän töistään. Esimies käy ylikierroksilla ja johdettavat alikierroksilla. Esimiehen ylivastuullisuus vie johdettavilta myös tarpeen oppia ja kehittyä. Liian helpolla pääseminen haihduttaa myös ne onnistumisen kokemukset, joista kumpuaa aito työn ilo. Ajan myötä työyhteisöön muodostuu alisuoriutuva työkulttuuri, jossa esimies on työuupumuksen partaalla ja johdettavilla on aikaa puuhailla työhön kuulumattomia asioita.

Itsensä ja omien rajojen määrittely auttaa

Esimiehen tulee määritellä oman vastuun rajat riittävän selkeästi. Esimerkiksi joustava yhteistyö on mahdollista vasta sitten, kun tietää, mistä voi joustaa. Ylivastuullisen esimiehen tulee palauttaa hänelle kertynyt ylimääräinen stressi sinne, minne se kuuluu – tässä tapauksessa johdettaville. Näin vastuun stressi jakautuu tasaisesti ja sovitusti, jolloin sekä yksilöt että kokonaisuus voivat paremmin.

Terve vastuullisuus kasvattaa vastuun kantamisen kykyä ja antaa uutta voimaa.

Esimiehen tulee tunnistaa myös voimavarojensa rajat. Joskus vastuun saappaat ovat liian suuret. Ei ole häpeä, vaan ennemminkin viisautta osata sanoa ei ja luopua vastuista, jotka ovat liian suuret. Vanhempien, kavereiden ja muiden epärealistisiin odotuksiin vastaaminen ja ponnistelu yli voimiensa on yksi ylivastuullisuuden juurisyy. Elämää, myös työelämää on elettävä sopusoinnussa itsensä kanssa.

Haasteet pakottavat meitä ottamaan voimavaramme uudella tavalla käyttöön. Siksi muutoksen mukanaan tuomaa stressiä ei saisi siirtää toisten kannettavaksi, vaan hyödyntää se oman kasvun ja kehittymisen voimavarana. Terve vastuullisuus kasvattaa vastuun kantamisen kykyä ja antaa uutta voimaa.