Kategoriat
Ajatukset

Miksi esimiehet välttelevät puuttumista työn häiriöihin?

Työpaikkakiusaamista on Suomessa keskimääräistä enemmän kuin muualla Euroopassa (1). Vastuuton työkäyttäytyminen on kiusaamistakin yleisempää (2). Laki antaa esimiehelle työnantajan edustajana valtuudet puuttua työn häiriöihin (3). Kolmessa neljästä organisaatiosta löytyy myös puuttumisen mallin, jonka käyttöön esimiehiä on koulutettu (4). Esimiehet kuitenkin välttelevät puuttumista. Puuttumattomuus on erityisesti julkisen sektorin ongelma (5). Kiire on esimiesten tekosyy puuttumattomuudelle (6). […]