Johda rennommin ja rohkeammin
Posted Julkaistu: Ajatukset

Kohti autenttista johtamista Työni esimiesten ja työyhteisöjen kanssa perustuu vahvasti yli 50 vuotta vanhaan käyttäytymisteoriaan, jonka kehitti amerikkalainen psykiatrian professori Murray Bowen (1913-1990). Tutustuin Bowenin perhejärjestelmäteoriaan opiskellessani Yhdysvalloissa 1990-luvun lopussa. Bowenin oppilas Edwin Friedman oli soveltanut teoriaa mm. johtamiseen, ja niinpä rakensin ensimmäiset koulutukseni Friedmanin ajatusten pohjalta siirtyessäni yrittäjäksi 2000-luvun alussa. Asiakkaat ovat kokeneet teorian […]