Asiakkaiden kokemuksia on monenlaisia

 Jyväskylän kaupunki

Oma työnteko tehostui

Eeva Simula, suunnittelupäällikkö, liikuntapalvelut

Keski-Suomen sydämessä sijaitseva Jyväskylä tunnetaan valtakunnallisesti ja kansainvälisesti hyvänä liikuntakaupunkina. Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden tehtävä on edistää kaupungin asukkaiden hyvinvointia ja liikunnan edellytyksiä. Liikuntapalveluissa työskentelee noin 140 henkilöä, ja liikuntapalveluiden tuottamiseen käytetään vuosittain noin 18 miljoonaa euroa.

Organisaatiossamme tapahtui iso muutos, kun pitkäaikainen johtajamme jäi eläkkeelle. Tämä aiheutti konkreettisten muutosten lisäksi tunnereaktioita henkilökunnassa. Mietimme, että jonkinlaisesta muutosvalmennuksesta voisi olla tilanteessa hyötyä. Petri oli tehnyt Jyväskylän kaupungin kanssa aiemminkin yhteistyötä, ja henkilöstöosastoltamme suositeltiin häntä lämpimästi.

Työskentely lähti käyntiin johdon ja esimiesten valmennuksella. Kävimme läpi ja kirkastimme sitä, mitä olemme, miksi olemme ja kuinka voisimme toimia vielä paremmin. Pohdimme myös omia paikkojamme ja ydintehtäviämme esimiehinä. Petri suunnitteli tämän jälkeen kesäpäiviemme yhteyteen työskentelyn, jossa loimme koko henkilöstön voimin liikuntapalveluille organisaation tavoitteisiin kytkeytyvät pelisäännöt ja jokainen työntekijä pääsi vaikuttamaan omalla panoksellaan niiden syntyyn. Petrin tyyli valmentaa on siitä tehokas, että hän laittaa valmennettavat itse ajattelemaan, eikä anna valmiita ratkaisuja. Valmennus ei siis ollut pelkkää luennointia, vaan jokainen pääsi konkreettisesti osallistumaan.

Itselleni valmennusprosessi on opettanut ennen kaikkea sen, ettei ole olemassa täydellistä esimiestä, eikä sellainen edes tarvitse olla. Tärkeää on olla läsnä ja määrittää itsensä vuorovaikutustilanteissa sekä ratkoa mahdolliset ongelmat yhdessä. Tämän myötä huolikuormani on pienentynyt ja työnteko tehostunut.

Petri on aidosti kiinnostunut ja läsnäoleva valmentaja, joka ei vedä vain omaa esitystään, vaan kuuntelee ja haastaa ajattelemaan. Koska Petri saa esimiehet ajattelemaan ja kehittämään esimiestyötään itse, syntyy kehittämiseen suorastaan nälkä! Oman työn ja ajattelun kehittämisen tulisikin mielestäni olla jokaisella esimiehellä mukana arkipäiväisessä työssä.

***

Tilaa uutiskirje tästä.

Kuurojen palvelusäätiö

Työn mielekkyys, imu ja tuloksellisuus ovat kasvaneet

Jouni Riihimäki, palvelujohtaja

Kuurojen Palvelusäätiö sr on yksi vanhimmista järjestöistä Suomessa. Säätiö tarjoaa kohtaamispaikkoja sekä vertaisuuteen ja toiminnallisuuteen perustuvaa tukea ja ohjausta kuuroille, kuurosokeille ja kuulonäkövammaisille ikään katsomatta. Säätiössä työskentelee noin 240 työntekijää, joista noin 40 on kuuroja. Säätiön liikevaihto oli vuonna 2016 13,5 miljoonaa euroa.

Olin osallistunut aiemmin työnohjaukseen, joka oli tiettyyn pisteeseen asti ajanutkin asiansa. Tuntui kuitenkin, että olin tullut risteykseen ja kaipasin uutta näkökulmaa esimiestyöhön. Kollegani oli osallistunut Petrin valmennukseen ja pitänyt sen ratkaisukeskeisestä lähestymistavasta. Osallistuin yhteen kollegani valmennuskerroista, ja tuolloin minulle konkretisoitui työskentelytavan toimivuus! Päätin kokeilla valmennusta tämän jälkeen itsekin.

Minulle suurin hyöty valmennuksesta on ollut omien tavoitteiden erillistyminen johtamisessa. Työn mielekkyys, imu ja tuloksellisuus ovat kasvaneet, kun olen aikaisempaa paremmin tiedostanut omat tavoitteeni ja ottanut niistä entistä konkreettisemmin vastuun! Kun jokin asia menee pieleen, ei syy välttämättä ole aina täysin ulkopuolinen – useimmiten asiaan voi itse vaikuttaa yllättävänkin paljon. Tämän oppiminen ja hyödyntäminen on tuonut työhöni aivan uudenlaista varmuutta ja vapautta. Kun tiedän, että voin aidosti vaikuttaa asioihin, otan asioita rohkeammin työn alle ja vien ne loppuun asti ilman tekosyitä ja mahdollisista vastoinkäymisistä lannistumatta.

Kun tavoitteet ja toiminnan kulmakivet ovat valmennuksen myötä terävöityneet itselleni, pystyn viestimään ne paremmin ja sitä kautta tehostamaan koko organisaation toimintaa. Pidän erityisesti Petrin yksilöllisestä ja positiivisen haastavasta valmennusotteesta. Petrin kanssa mentiin konkreettisesti ongelmakohtien ytimeen, miettien niihin ratkaisuja. Suosittelen kokeilemaan, mikäli kaipaat uutta näkökulmaa perinteiseen työnohjaukseen.

***

Tutustu yli 10 000 kertaa ladattuun oppaaseeni ylivastuullisesti käyttäytyvällä esimiehelle tästä.

Uuraisten kunta

Johtoryhmä vahvistui

Uurainen on 3700 asukkaan kunta, joka sijaitsee reilun kolmenkymmenen kilometrin päässä Jyväskylästä. Kunnan uudistetussa strategiassa painopisteiksi määriteltiin mm. toimiva johtamisjärjestelmä ja yhdessä valmistelu sekä osaava ja motivoitunut henkilöstö. Kunnan johtoryhmässä työskentelee tiiviissä yhteistyössä neljä henkilöä. Uuraisten visio on olla tasapainoisesti kasvava ja kehittyvä maaseutukunta – ajan hermolla.

Juha Valkama, kunnanjohtaja

Kuntastrategiamme uudistettiin, mikä toi mukanaan organisaatiomuutoksia. Tähän liittyi päätöksenteon valmisteluprosessin vahvistaminen, ja vanhaan käytäntöön verrattuna uudessa tekemisessä korostui etukäteen tapahtuva aikaisempaa laajempi keskustelu päättäjien kanssa. Tavoitteena oli saada punnittuja ja harkittuja päätösesityksiä, joihin saadaan myös kattavasti kannanottoja päättäjiltä. Ilmeni, että johtoryhmän keskinäistä yhteistyötä pitää parantaa sekä yksittäisen johtoryhmän jäsenen tekemisen tasoa ja johtajuutta pitää kehittää. Emme pystyneet toimimaan niin tehokkaasti, kuin olisimme toivoneet. Usein tällaisten asioiden työstäminen omatoimisesti keskenään on haastavaa, eikä siihen tunnu löytyvän aikaa. Ajattelin, että voisi olla hyvä työstää ulkopuolisen asiantuntijan avulla johtoryhmän kipupisteitä ja tehostaa siten toimintaamme.

Kävimme Petrin avulla läpi toiminta- ja reaktiotapojamme sekä pohdimme, kuinka voisimme paremmin kanavoida provosoivista tilanteista syntyvät negatiiviset tunteet. Olemme jälkikäteen keskustelleet johtoryhmän kesken valmennuksesta ja todenneet, että se oli erinomainen ratkaisu: johtoryhmämme yhteishenki parani huomattavasti. Henkilökohtainen valmennus yhteisten valmennuskertojen tukena toimi meillä hyvin yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Itse sain valmennuksesta hyviä työkaluja tiukkojen johtamistilanteiden hoitamiseen, ja opin tarkastelemaan työssä eteen tulevia tilanteita entistä ammattimaisemmin. Johtajana tulee väistämättä eteen hetkiä, kun on oltava tiukkana. Kun tilanne ei ole enää uhka, vaan sen hallitsee, ei siitä provosoidu, jolloin oman näkökannan voi esittää asiallisesti ja selkeästi. Tässä Petrin valmennus vahvisti johtajuuttani selkeästi.

Marko Konola, kunnaninsinööri, johtoryhmän jäsen

Johtoryhmämme toimi ajoittain hyvin, mutta jäsenten erilaiset toiminta- ja ajatustavat aiheuttivat selkeää kireyttä kokouksissa. Kunnanjohtajamme Juha oli kuullut Petrin valmennuksesta hyvää ja pohti voisiko siitä löytyä apu johtoryhmämme pulmakohtiin.

Itse olin alkuun epäileväinen koko valmennuksen suhteen. Huomasin kuitenkin nopeasti, että siitä voisi olla meille oikeasti hyötyä. Pohdimme toimintatapojamme Petrin kanssa henkilökohtaisesti ja koko johtoryhmän voimin. Aiemmin kokouksemme saattoivat hyppiä aiheesta toiseen, eikä kunnollista keskusteluyhteyttä tuntunut löytyvän. Kun jokainen oli valmennuksen avulla saanut rauhassa prosessoida omia toimintatapojaan, huomasimme muutaman kuukauden kuluttua, että kokoustemme ilmapiiri oli muuttunut: kuuntelimme toisiamme paremmin, emme provosoituneet niin herkästi ja tiimihenkemme oli hyvä! Toimintamme tehostui, kun pystyimme keskittymään olennaiseen.

Valmennus antoi minulle eväitä myös johtoryhmän ulkopuolelle: opin katsomaan työtilanteita paremmin ulkopuolisin silmin, minkä seurauksena pystyn käsittelemään ne aiempaa ammattimaisemmin, eivätkä tilanteet mene niin sanotusti tunteisiin.

***

Tutustu valmentaja Petri Ruotsalaiseen tästä.